Samen in Actie - Beleidsplan


De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

De stichting heeft ten doel:

Het streven naar een maatschappelijk en sociaal doel, door middel van het opzetten en uitvoeren van verschillende acties en  evenementen gericht op het welbevinden van meerdere doelgroepen binnen de maatschappij.
Het streven om verschillende doelgroepen te verblijden en/of met elkaar in verbinding te brengen op een zo positief mogelijke manier.
Het op deze manier bijdragen aan de maatschappij en de mens om zich waardevol en gewenst te laten voelen.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

Het opzetten van acties en het organiseren van evenementen, die in het teken staan van het blij maken van personen en het aanhalen van maatschappelijke doelen en/of goede doelen.

De wijze van verwerving van inkomsten

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

subsidies en donaties, verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling, vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties, alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Al het geld wat wij binnenkrijgen wordt besteed aan het uitwerken en opzetten van nieuwe acties en evenementen en de daarbij horende kosten.

Overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen

Hebben we nog niet

Beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers

We verlonen onszelf en de vrijwilligers niet, evt slechts een onkostenvergoeding

Bestuur

Voorzitter

Melda Ruedisueli 

Secretaris

Tatiana Louwerse

Penningmeester 

Marten Geerse

Contactgegevens

Deze zijn op te vragen via ons contactformulier

Contact

KvK

RSIN: 864573388

KvK: 88307174

Rekeningnummer

Stichting Samen in Actie

NL94 TRIO 032 0584 704